20.10.16

U Spankingového soudu v Praze: Žaloba na pana Fullgena o nedodání přislíbeného díla

Žaloba o nedodání přislíbeného díla

Žalobce:   Pan Jaroslav Pilný, právní zástupce Aryonova deníku
Žalovaný: Pan Fullgen

Návrh na vyřešení nemajetkové újmy spankingového deníku
                                                                   I.
Pan Fullgen byl na jednání XVII. spankingového soudu určen zapisovatelem a bylo mu (na jeho vlastní návrh) svěřen úkol informovat o průběhu soudu článkem na spankingovém deníku. Zároveň byl poučen o případném postihu za nedodání článku.
                                                                   II.
Článek nebyl do dnešního dne dodán správci a redaktoru Aryonova deníku. Pan Fullgen opakovaně uváděl datum zaslání článku a tento termín několikráte posouval. Do dne 17. 9. 2016 žádný článek nebyl dodán.  
                                                                    III.
Domnívám se, že tímto pan Fullgen porušil předsmluvní ujednání dle § 1728 odst. 1 NOZ a způsobil Aryonovu deníku nemajetkovou újmu. Výši této újmy by bylo možné vyjádřit po vypracování znaleckého posudku. Jako právní zástupce Aryonova deníku prohlašuji, že Aryonův deník nebude požadovat náhradu této újmy, pouze ale  za předpokladu, že pan Fullgen se podrobí projednání jeho případu u spankingového soud a přijme vynesené tresty
IV.

Jako právní zástupce poškozeného navrhuji potrestat pana Fullgena 50 ranami, které mu budou vysázeny přes obnažený zadek. Dále navrhuji potrestat pana Fullgena přídavným trestem s využitím pranýře či stáním v koutě, kde bude důkladně litovat svého nezodpovědného chování a planých slibů.

Žádné komentáře: