30.11.16

ROZSUDKY SUDÍHO ŠEMJAKA 3

Při studiu východoslovanských bájí, mýtů, pověstí, pohádek bylin atp. lze narazit mj. na postavu – postavičku ´sudího Šemjaka´. Jedná se vesměs o personu, zosobňující nectnosti stavu úřednického. Proradnost, licoměrnost, úplatnost, neupřímnost, zaprodanost, zbabělost, hloupost – kterou teprve konfrontace s důvtipem prostého hrdiny dovede k užitečnému úkonu.
Tak – proč si s tou figurkou kapinku nezažertovat??
To jednou předstoupil před sudího Šemjaka mladičký hospodář a dal se do bědného žalování. Žehral na lékaře a zlořečil jim, co stačil. Měl mladou a krásnou ženu, která ovšem tuze často stonala. Přišly žně – už se roznemohla, že ani z postele vstát nemohla. A ať ji volal ku pomoci kohokoli, jen a jen bědovala – naříkala a do posledního snopu ve stodole – a zrnička na sýpce – nevstala. O senoseči zas tak. Psběrky – stejná písnička. Ať bába kořenářka, dědek bylinář, či špitálník z kláštera neb medikus z města – jak došlo v hospodářství na práci, žena zastonala – a dokud se svátek zdaru nesvětil, neulevilo se jí. A tak hospodář všecičko lékařstvo žaloval, že od nich pro ženu pražádné pomoci nikdavá nedostal…!!!
Sudí jen vážně svou hlavoupokýval – a radu dal:
Že mladý hospodář chyboval! Nikoli felčary! Sudí on potřeboval! Ten by mu hned z krajeporadil, by svojí manželce ´rákosné mazání´ dával! Tím by jí lehavé trápení hnedlinko odehnal – a do oslav po-pracovních vyčkávat nepotřeboval!
Mladičký hospodář, celičký popletený, od soudu vycouval. Rady si nevěděl, pomoci neznal. Cožpak tošlo, aby svou ženušku rákoskou řezal?? Jak ho matka samotná vychovala, nikdá ženský výprask neuhlídal…

Nu ale zkusil to a věřte – nevěřte…!Vícekrát žaloby na všecko lékařstvo dávat už nepotřeboval…!

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Čajmrsk tradičně: ++++++++++++++++++

Aloys