3.1.17

Z mého života: 4. Krystýna Rodina

Za necelých devět měsíců po návratu z jugoslávského nudistického kempu se nám narodila starší dcera Ivanka.  Necelý rok po ní přišla na svět mladší Žofka. 

Zdeněk pochopil, že výprasky pro mě hodně znamenají, a že právě ony vyléčily mou neplodnost. Přestal si myslet, že výprasky a láska se neslučují. A tak se stimulace zadku, a v menší míře i některých jiných částí těla, stala standardní součástí našich manželských postelových hrátek, zejména byla-li chuť a vůle k milování dvakrát po sobě. Zdeněk dokázal svou inženýrskou erudici, a spankingové večírky vylepšoval početnými inovacemi, ať už jde o používané nástroje, polohu, délku trvání a intenzitu výprasku, nebo stupeň oblečení (resp. svlečení). 

Jak jsme stárli, a jak klesala Zdeňkova sexuální výkonnost, začalo se zdát být účelné, aby se pasivní stranou spankingu stal i Zdeněk. Ze začátku k tomu neměl moc chuti, ale když viděl, že to zlepšuje erekci, přišel výpraskům na chuť, a časem je dokonce začal sám vyžadovat.

Vedli jsme tedy bouřlivý noční život, takže jsme jsme si ani nevšimli, že děti už jsou velké, a že jejich denní aktivita se může částečně překrývat s naší aktivitou noční. A tak bylo jen otázkou času, kdy se naše - řekněme netradiční - sexuální radovánky prozradí.

Žádné komentáře: