23.2.17

ROZSUDKY SUDÍHO ŠEMJAKA 7


Při studiu východoslovanských bájí, mýtů, pověstí, pohádek bylin atp. lze narazit mj. na postavu – postavičku ´sudího Šemjaka´. Jedná se vesměs o personu, zosobňující nectnosti stavu úřednického. Proradnost, licoměrnost, úplatnost, neupřímnost, zaprodanost, zbabělost, hloupost – kterou teprve konfrontace s důvtipem prostého hrdiny dovede k užitečnému úkonu.
Tak – proč si s tou figurkou kapinku nezažertovat??
Tak to zas jednou přiběhla před soudce hezounká samotná dívčina, slzy na krajíčku a hnedle žalovala. Že prý už od batolecích let má moc ráda chlapce ze sousední chalupy. Že prý všichni už čekali jejich veselku, ale – on náhle řekl, že prý ji nechce! Ji! Jarou dívčinu, která se s ním od pacholecích let vodila za ruku! Taková nespravedlnost.
Sudí viděl, že to je opravdu krasavice,
Dal mládence zavolat.
Hoch jak jedle, rostlý, švarný, zděděným řemeslem pometlář. Sudí se ptal co a jak on na to povídal:
„Třikrát od loňska jsem šel k sousedům košikářům s kyticí o nevěstu.
Poprvé mi vyvolená řekla – POČKEJ ROK! MÁM SLUŽBU NA STATKU! Přijal jsem, za půl rok ji ale statkářka vyhnala. Podruhé jsem šel s kytkou namlouvat, slyšel jsem – POČKEJ ROK! MÁM SLUŽBU U STAROSTY! Opět jsem přijal, jenomže za čtvrt rok ji starostová hnala až domů. Já i s kvítím do třetice na námluvy, už před prahem hlahol – ČEKEJ! JDU NA ZÁMEK!
Pane! Ten měsíc ji panstvo rodičům vrzlo až do síně! A já, to přiznávám, počtvrté namlouvat ne a nebudu! Co s holkou, která nechce vás – a kterou všickni jen vyhánějí?!“
Sudí se zamyslel a potom poradil – rozsoudil rázem!
„Holku si tu na místě vem – a to ti povídám! Každý půl ro! Každý čtvrt rok! A každý měsíc – o prvním dnu, jí pořádně napráskej! Tak.“
Mládenec poslechl. Košikářovic dceru vzal na místě za ruku, zaved ji k oltáři – a jak z ní měl manželku, činil, jak sudí rozsoudil! A co živ nepřišel na důvod, pročpak by byl ženu zapudil!!
Inu, není nad to, když ženská dostane co zrovna nechce, leč – dostat má!
Však se prý v tom kraji dodnes říká:
„MÍT SOUSEDA POMETLÁŘE – UŠETŘÍŠ ZA KALENDÁŘE!!!“

A to byl další soud sudího Šemjaka!


1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Kéž by všechno bylo takto jednoduché...:)
Z.