12.6.17

Spankingový soud: Žalobu na paní Evelýnu za porušení práv autorů uměleckých děl prezentovaných na výstavě

Vážený spankingový soude,

jako kurátor výstavy "25 odstínů duše" podávám žalobu na paní Evelýnu za porušení práv autorů uměleckých děl prezentovaných na této výstavě.

Paní Evelýna se velmi zajímá o spanking a také další BDSM aktivity, je to velmi zvědavá osoba. Podle aktivit paní Evelýny na internetu se domnívám, že působí jako spankingová špionka pro některé spankingové a BDSM stránky, cíleně vyhledává místa, kde se nacházejí umělecká díla související se spankingem a BDSM, tato díla fotografuje nebo neoprávněně stahuje elektronické kopie takových děl, aby je pak bez předchozího písemného souhlasu autorů zveřejňovala na internetových stránkách spojených se spankingovou a BDSM komunitou.

Na naší výstavě bylo prezentováno několik uměleckých děl, jasně směřují k BDSM, tedy k oblasti, o kterou se paní Evelýna intenzivně zajímá. Několik děl z výstavy zachycuje trojnou monádu a její grafické proměny. Trojná monáda je magickým symbolem BDSM a lidé zasažení tímto symbolem udělají vše, aby se symbolu zmocnili, tedy i neoprávněně kopírují umělecká díla zachycující tento symbol.
Další díla znázorňují obnažená těla v pozicích připomínajících aktivity BDSM. Prostor na výstavě byl věnován také oblasti bondage a středověkým motivům. Období středověku je přitom považováno za zlatý věk BDSM.

Paní Evelýna navštívila výstavu s jasným úmyslem vyfotit umělecká díla směřující k BDSM a pak tyto elektronické kopie dále šířit na webových stránkách určených BDSM komunitám. Upoutávku na výstavu už před tím umístila na bdsmlife.cz a na aryondenik.blogspot.cz.
O jasném úmyslu pořídit nelegální kopie děl svědčí především to, že paní Evelýna navštívila výstavu s fotoaparátem a v poledních hodinách, kdy je na výstavě nejméně návštěvníků.
Paní Evelýna nerespektovala upozornění pro návštěvníky výstavy, že fotografování uměleckých děl je zakázáno pod trestem 25 ran na holé hýždě za každou pořízenou fotografii.

Naštěstí se pracovníkovi naší galerie zdála paní Evelýna podezřelá a odhalil paní Evelýnu při fotografování. Při následné kontrole fotoaparátu paní Evelýny bylo zjištěno, že paní Evelýna pořídila 8 fotografií uměleckých děl.

Pracovník naší galerie ale neměl oprávnění k vykonávání tělesných trestů na návštěvnících výstavy a také nemá dostatek zkušeností s vykonáváním takových trestů.

Vy, vážení soudci a exekutoři spankingového soudu, máte dostatek zkušeností, takže potrestání paní Evelýny necháme na vás. Podle našeho návštěvního řádu by měla paní Evelýna dostat
8 krát pětadvacet ran na holé hýždě, tedy celkem 200 ran.

Za příkladné potrestání paní Evelýny Spankingovému soudu předem děkuji.


Vincenc Hnilička, kurátor výstavy "25 odstínů duše"

1 komentář:

Irma řekl(a)...

Vážený spankingový soudě, navrhuji vzít v úvahu, že jim zase dělá bezplatně reklamu.