21.8.17

Domácí trestní řád


1.      Trestem se rozumí výprask.
2.      Výprask se provádí vždy na holý zadek provinilce.
3.      Provinilec si na vyzvání obnaží svůj zadek.
4.      Provinilec má při výkonu trestu nahý buď jen zadek nebo je svlečen od pasu dolů, případně je úplně nahý.
5.      Trestaný drží danou polohu po celou dobu vykonávání trestu. Pokud tomu tak není, je připoután.
6.      Křik a pláč trestaného není důvodem k předčasnému ukončení trestu.
7.      Základním výměrem trestu je 25 ran, přičemž podle uvážení trestajícího může být zvýšen až na dvojnásobek.
8.      Výprask je vykonán trestním předmětem podle volby trestajícího (ruka, vařečka, pásek, rákoska atd.)
9.      Po vykonání trestu provinilec poděkuje za péči a starostlivost trestajícímu. Trestající může provinilci utřít slzy kapesníkem.
10.  Po výprasku je provinilec buď propuštěn nebo poslán na hanbu, kde klečí či stojí po určenou dobu (minimálně 15 minut, maximálně hodinu).

11.  Výprask je proveden i za přítomnosti třetí osoby (třetích osob), která (které) může (mohou) přihlížet. I za této situace musí provinilec nastavit svůj holý zadek nebo být úplně nahý.

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Trestaná se vždy kroutí,uhýbá a snaží se zabránit trestu.... :-P
Většinou odmlouvá a odmítá trest přijmout....
Vždy manipulativně prosí a kňourá...načež jí je odpuštěno a je tulena... ;-)

Anonymní řekl(a)...

Prosím nebrat následující příspěvek vážně, opovážlivost pisatelky byla již po zásluze potrestána, aby tak nedemoralizovala ostatní trestané dívky...

Anonymní řekl(a)...

Z textu není moc jasné, jestli se může jednat i o provinilce ženského pohlaví. Právě bych zavedl pravidlo, že u trestu musí být přítomna třetí osoba jako divák, která musí být opačného pohlaví než provinilec. Jan

Anonymní řekl(a)...

Ano můj pane, omlouvám se za své neuvážené vyjádření. Prdelka byla napravena Tawsem (Au au) a rákoskou a vařečkou (fuj). Můj pane už nebudu psát bez tvého svolení... :-*

Anonymní řekl(a)...

Zdravím, máme velmi podobný. Jen lze vyváznout i s menším počtem ran, za menší prohřešky se dává 5-10, amximu bylo tuším 40. I to ale dost bolí, protože se vyplácí vždy k tomu určenou vařečkou. Trestaný je vždy úplně nahý, je to praktičtější A nepřipoutáváme se, trestaný musí držet, pokud se pohne, rána se nepočítá. Před cizí osobou jsme ještě trest nepraktikovali:) Marek